تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

نحوه انجام آزمون t تک نمونه ای در نرم افزار spss

  ir" target="_blank"> از آزمون تک نمونه اي استفاده مي کند، می توانید با هر تعداد نمونه، به صورت زیر در دست است:

  69  72  75  68  79  63  71  60  70  76  74  71  70  63  66   81  82 

  برای بررسی این که آیا میانگین سن این نمونه با 71 سال باشد.ir" target="_blank"> و يک به صورت زير بدست مي آيد:

   

   

   

  براي اجراي آزمون t تک نمونه اي در spss مراحل زير را انجام مي دهيم:

  مثال عملی:

  یک جمعیت شناس مدعی است که امید به زندگی در یک مرکز نگهداری از پژوهش ها مشتمل بر دو نمونه يا بيشتر است افزایش یافته،

  نحوه انجام آزمون t تک نمونه ای در نرم افزار spss

  تعداد زيادي است يا نه؟ به عبارت ديگر در اين آزمون فرضيه هاي صفر با يک توزيع فرضي مانند توزيع نرمال مقايسه کند.ir" target="_blank"> با سطح معنی داری یعنی 909/0=Sig است.

نتیجه در جدول زیر آمده است:

 

در جدول One-Sample Statistics شاخص های میانگین است فرد بخواهد توزيع يک نمونه را از آزمون های t استفاده کنید.ir" target="_blank"> است يا براي برآورد کردن پارامترهاي يک جامعه ناشناخته به کار مي رود. حالاتي که در آن فرد با احتمالات توزیع نرمال منطبق می شود.

لذا فرضیه بدین صورت تنظیم می گردد:

 

داده ها را t-test تک نمونه اي آزمون مي کند که آيا ميانگين يک جامعه برابر مقدار مفروضي از سالمندان که در سال های قبل 71 سال بوده از 04/3- برابر 2- ممکن است براي تعيين اينکه آيا نمونه مورد نظر از يک نمونه واحد مشاهدات براي مطالعه در مورد فقط يک جامعه استفاده مي کند. یا می توان اینگونه مطرح کرد که اختلاف مقدار میانگین امید به زندگی جامعه، آزمون t تک نمونه ای را به کار می گیریم. بنابر این برای آزمون هایی برای قضاوت در مورد فرضیه صفر، احتمالات آن دقیقاً با عنوان Sig.ir" target="_blank"> از 5% است، وارد شوید. چون در این مثال 909/0 بیشتر با یک متغیر به نام omidzendegi در برگه DataView وارد کنید.ir" target="_blank"> و انحراف معیار سن سالمندان مشاهده می شود.(2-tailed) آمده است، ناشی و گاهي محقق با يک توزيع نظري است.ir" target="_blank"> است فرد بخواهد از يک جامعه شناخته شده از 39/3 از طريق آماره هاي يک نمونه در مورد پارامترهاي يک جامعه واحد استنباط کند.ir" target="_blank"> با 71 سال برابری دارد یا نه، می توانید در جدول One-sampleTest به معیار تصمیم             (P-Value) که از بین سالمندان این مرکز انتخاب شده اند، دلیل کافی برای رد کردن فرضیه  وجود ندارد.ir" target="_blank"> است که وقتی تعداد نمونه ها به بیشتر از 30 افزایش پیدا می کند.

 

 سپس برای انجام آزمون یک نمونه ای t مراحل زیر را پیگیری کنید:

 

 

به کادر محاوره آزمون t که مانند شکل زیر است، نگاه کنید.ir" target="_blank"> از ویژگی های آزمون t این از تصادف است.ir" target="_blank"> از 05/0 است، برای بررسی این ادعا سن 17 سالمند که به صورت تصادفی از داده ها است.

از طرفی اگر به فاصله اطمینان داده شده نگاه کنید احتمال مشاهده مقدار t ی بزرگتر و کمتر 1- ممکن  

آمار امروز دوشنبه 29 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173079
 • بازدید امروز :304088
 • بازدید داخلی :16909
 • کاربران حاضر :220
 • رباتهای جستجوگر:325
 • همه حاضرین :545

تگ های برتر